เทศบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 11-15 of 55 results.
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศการโอนเงินงบประมาณ 2665 ครั้งที่ 25
ประกาศการโอนเงินงบประมาณ 2665 ครั้งที่ 24
ประกาศการโอนเงินงบประมาณ 2665 ครั้งที่ 23
ประกาศการโอนเงินงบประมาณ 2665 ครั้งที่ 22