เทศบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 11-15 of 60 results.
ประกาศการโอนเงินงบประมาณ (งบเฉพาะการการประปา) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศการโอนเงินงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2
ประกาศการโอนเงินงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1