เทศบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 31-35 of 54 results.
ประกาศการโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 5
ประกาศการโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 4
ประกาศการโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 3
ประกาศการโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 2
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3