เทศบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 1-5 of 75 results.
ประกาศการโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 14)
ประกาศการโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 13) และงบเฉพาะการการประปา (ครั้งที่ 6)
ประกาศการโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 12)
ประกาศการโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 11)
ประกาศการโอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 10)