เทศบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 1-5 of 54 results.
ประกาศการโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศการโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศการโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศการโอนเงินงบประมาณ ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566