มอบบ้านตามรายการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
วันที่ 14 ก.ย. 2566
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนายาง มอบหมายให้ นายอนุชา สุภาษิต ปลัดเทศบาลตำบลนายาง ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลนายาง เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ตามโครงการ การบริหารศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลนายาง ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง
และในเวลาต่อมา นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนายาง เดินทางไปมอบบ้านตามรายการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ร่วมด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน และคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลนายาง ณ หมู่ 9 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง