เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปี 2566

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 13 กันยายน 2566

ณ สนามโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลย์สงเคราะห์ 1)

 

นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนายาง เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปี 2566 โดยมี นายสมหมาย อ่วมอินจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว พร้อมด้วย ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้
โดยวัตถุประสงค์ ของการจัดการแข่งขันกีฬา มีดังนี้
1.เพื่อให้นักเรียนในเขตเทศบาลตำบลนายาง ได้แสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬา
2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาร่างกายให้แข็งแรง สมบูรณ์ เป็นบุคคลมีคุณภาพ
3.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรัก สามัคคี มีระเบียบวินัย และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา
4.เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีในหมู่คณะ
5.เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
6.เพื่อความสัมพันธ์ของผู้ปกครองนักเรียน ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
7.เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด
โดยจัดให้มีการแข่งขัน 6 ประเภทกีฬาดังนี้
1.กีฬาฟุตบอล
2.กีฬาวอลเลย์บอล
3.กีฬาเซปักตะกร้อ
4.กีฬาเปตอง
5.กีฬาขว้างบอล
6.กีฬาโบว์ลิ่ง
โดยมีโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนายางเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้จำนวน 10 โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 10 ศูนย์ เข้าร่วมในครั้งนี้

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง