ส่งมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตำบลนายาง

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
วันที่29 สิงหาคม 2566
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนายาง ได้ส่งมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาลตำบลนายาง จำนวน 27 หมู่บ้าน เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมกีฬาในชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกายและสร้างความสามัคคีภายในชุมชน ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีอุปกรณ์ในการเล่นกีฬา
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง