ประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

ประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2566

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 10:00 น.

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง

 

เทศบาลตำบลนายาง จัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง โดยมี จ่าเอกสุทิน แจ้งสุวรรณ ประธานสภาเทศบาลตำบลนายาง เปิดการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ,หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง