โครงการอบรมหมอหมู่บ้านตามพระราชประสงค์ ประจำปี 2566

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
วันที่ 29 สิงหาคม 2566
ณ อาคารหลังเทศบาลตำบลนายาง
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนายาง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านตามพระราชประสงค์ โดยมี นายอนุชา สุภาษิต ปลัดเทศบาลตำบลนายาง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว พร้อมด้วย ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้
โดยวัตถุประสงค์ ของโครงการมีดังนี้
1.เพื่อให้มีหมอหมู่บ้านที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรประจำในชุมชน
2.เพื่อให้ประชาชนในชุมชน ได้รับการรักษาพยาบาลเบื้องต้น ก่อนจะไปรับบริการที่หน่วยรักษาพยาบาลต่อไป
3.เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดจนเกิดความสามัคคีในชุมชน
4.เพื่อเป็นการทบทวนและต่อยอดความรู้ให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมหมอหมู่บ้าน
โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก กลุ่มงานด้านปฐมภูมิและองค์รวม งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลชะอำ งานศัลยกรรมกระดูกและข้อ โรงพยาบาลหัวหิน และคุณวรรณี ดำสะอาด พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง