ปรับปรุงท่อประปา ซอย 1 เหนือ ซอย 2 เหนือ และซอย 3 ใต้ หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
วันที่ 25 สิงหาคม 2566
เทศบาลตำบลนายาง ได้ดำเนินการปรับปรุงท่อประปา ซอย 1 เหนือ ซอย 2 เหนือ และซอย 3 ใต้ หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อให้กระแสน้ำแรงขึ้น และส่งไปยังประชาชนอย่างทั่วถึง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง