ประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2566

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนายาง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน หัวหน้าฝ่าย ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนการงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2566
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง