โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
วันที่ 21 กรกฎาคม 2566
ณ อาคารหลังเทศบาลตำบลนายาง
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนายาง เป็นประธานเปิดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นางทัศนีย์ สิงห์ภู่ รองปลัดเทศบาลตำบลนายาง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนการงาน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้
โดยวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และพฤติกรรมการตรวจเต้านมที่ถูกวิธี 3 นิ้ว 3 สัมผัส ( Triple touch ) และสร้างความเข้มแข็งของภาคเครือข่ายในการร่วมดำเนินตามโครงการ
การอบรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกลุ่มงานปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลชะอำ และคุณปรมาภรณ์ วงค์สุภา นักโภชนาการ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง