รณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
วันที่ 11 กรกฎาคม 2566
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนายาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลนายาง ลงพื้นที่ เพื่อรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ หมู่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง