โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนายาง ประจำปี 2566

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
วันที่ 16,19,26,28 มิถุนายน 2566
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนายาง เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนายาง ประจำปี 2566 โดยมีนายอนุชา สุภาษิต ปลัดเทศบาลตำบลนายาง และในวันที่ 28 มิถุนายน 2566มีนางทัศนีย์ สิงห์ภู่ รองปลัดเทศบาลตำบลนายาง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวนี้ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ
สำหรับโครงการโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนายาง ประจำปี 2566 มีการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลนายาง ขึ้นทั้งหมด 4 รุ่น ดังนี้
รุ่นที่ 1 วันที่ 16 มิถุนายน 2566 ณ อาคารหลังเทศบาลตำบลนายาง
รุ่นที่ 2 วันที่ 19 มิถุนายน 2566 ณ ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุดอนขุนห้วย
รุ่นที่ 3 วันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง
รุ่นที่ 4 วันที่ 28 มิถุนายน 2566 ณ ศาลา SML หมู่ 3 ต.นายาง
โดยในแต่ละรุ่น มีผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลนายาง เข้าร่วมโครงการ รวม 500 คน และได้รับเกียรติวิทยากรจาก ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเขาย้อย และวิทยากรจาก อ.ชะอำ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง