กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน เนื่องในวันต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2566)

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
วันที่ 26 มิถุนายน 2566
ณ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนายาง
เทศบาลตำบลนายาง โดยการนำของ นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนายาง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน เนื่องในวันต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน 2566) โดยการร่วมกันสวมใส่เสื้อสีขาว และถือป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง