ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทานไปบ้านดอน

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
วันที่ 16 มิถุนายน 2566
เทศบาลตำบลนายาง ได้ทำการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทานไปบ้านดอน หมู่ที่ 6 ต.นายาง อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน ได้เดินทางสะดวกและปลอดภัย
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง