ศึกษาดูงาน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลว่าน จังหวัดหนองคาย

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก องค์การบริหารส่วนตำบลว่าน จังหวัดหนองคาย
วันที่ 30 มีนาคม 2566
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชาวไร่
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนายาง มอบหมายให้ นายอุดม วงวาทิน รองนายกเทศมนตรีตำบลนายาง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และ เจ้าหน้าที่กองการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลว่าน จังหวัดหนองคาย นำโดย นายประภาส คลังชำนาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลว่าน พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลว่าน

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง