บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลนายาง
เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2566
ขอให้เจ้าของ ผู้ครอบครอง ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลนายาง ได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจาก
เว็ปไซต์ www.nayang.go.th
หรือจากลิงค์นี้ https://drive.google.com/.../1Q9skx65H4Rn42ouCNmv.../view...

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง