ประชุมซักซ้อม แนวทางการขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2566

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
วันที่ 25 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง
กองการศึกษา และโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนายางประชุมซักซ้อม แนวทางการขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2566
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง