วันเทศบาล ปี 2565

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
วันที่ 22 เมษายน 2565
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนายาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพล เนื่องในวันเทศบาล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนายาง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง