สถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19)
ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 16 ธันวาคม 2564 ในเขตเทศบาลตำบลนายาง
มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม จำนวน 3 ราย ได้แก่
ตำบลนายาง 1 ราย
หมู่ 3 จำนวน 1 ราย
ตำบลดอนขุนห้วย 2 ราย
หมู่ 2 จำนวน 2 ราย
ขอให้ประชาชนป้องกันตัวเอง ปฏิบัติตัวตามที่ทางรัฐแนะนำ อย่างเคร่งครัด
แยกกันเราอยู่ รวมกันเป็นหมด
คำขวัญใหม่ ยุคโควิด 19
ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผม กินร้อน ช้อนกลาง ใส่แมส ด้วยนะครับ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง