นายกเทศมนตรีตำบลนายางลงพื้นที่ ป้องกันน้ำท่วม

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 กันยายน 2564 นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนายาง ลงพื้นที่เร่งด่วน ร่วมกับชุมชน ในการขุดลอกคลองนำวัชพืชออก เปิดทางเดินน้ำให้ใหลสะดวก เนื่องจากมีฝนตกชุก อีกทั้งยังเป็นการป้องกันไม่ให้น้ำท่วมนาและพืชไร่ของประชาชน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง