บริษัท ธนาค้าร่มรวย บริจาคน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 11.30 น.
เทศบาลตำบลนายาง ขอขอบคุณ ธนา สุนา บริษัท ธนาค้าร่มรวย จำกัด ที่มอบน้ำดื่ม จำนวน 1,500 ขวด เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของไวรัส โคโรนา 2019 (โควิด-19) ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนายาง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง