นำผักตบชวาออกจากคลองส่งน้ำ

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนายางและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง ร่วมกับ ชุมชนโคกเศรษฐี ชุมชนบ้านบ่อ นำผักตบชวาออกจากคลองส่งน้ำ เพื่อให้น้ำสามารถระบายได้สะดวก ไม่ท่วมเอ่อล้นนาของประชนชน ป้องกันการเสียหายในช่วงฝนตกชุกในครั้งนี้
ร่วมแรง ร่วมใจ ไม่ทิ้งประชาชน
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง