ประชุมเรื่อง “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายอนุรักษ์ พรสมบูรณ์ศิริ นายกเทศมนตรีตำบลนายาง เป็นประธานการประชุมเรื่อง “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของเทศบาลตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ที่จัดขึ้นเพื่อเพื่อพัฒนาบุคลากรอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย ได้เชิญผู้นำชุมชนต่างๆของเทศบาลตำบลนายางมาร่วมประชุมเพื่อวางแนวทางของงานด้านต่างๆ ณ อาคารญาณโมลี เทศบาลตำบลนายาง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง