เชิญชวนเลือกตั้ง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ทุกเสียงมีค่า มาใช้สิทธิกันเถอะ
เทศบาลตำบลนายาง ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนายาง ใช้สิทธิเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลนายาง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 8.00-17.00 น. </div>

<!-- footer file -->
<div class=
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง