รณรงค์ใช้สิทธิเลืือกตั้ง

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนายาง ร่วมใช้สิทธิ ใช้เสียง ในการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลนายาง และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนายาง ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง