ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ
ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ขอให้ชาวบ้าน หมู่ 2 ต.เขาใหญ่ หมู่ 1,6 ต.นายาง และหมู่ 5 ตำบลดอนขุนห้วย สำรองน้ำไว้ใช้ เนื่องจากเทศบาลตำบลนายาง จะซ่อม บำรุง เครื่องสูบน้ำ ซึ่งอาจทำให้น้ำหยุดใหล ในพื้นที่ดังกล่าว จึงกราบขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี่
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง