"โล้ชิงช้า พุทธคัลไลฟ้า" ประจำปี 2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับวัดเพชรพลี และมูลนิธิราชกวี จัดงาน "โล้ชิงช้า พุทธคัลไลฟ้า" ประจำปี 2563 เพื่ออนุรักษ์ประเภณีโล้ชิงช้าที่มีมาแต่ โบราณกาล และเพื่อชาวเพชรบุรีหรือชาวไทย ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์การอยู่ร่วมกันของชุมชนเมืองพริบพลี (เพชรบุรี) ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 ณ วัดเพชรพลี ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง