ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งท้องถิ่น 2563

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้ขอเชิญประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี วันอาทิตย์ที่ 20. ธันวาคม 2563. เวลา 8.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ. ทำเครื่องหมายกากบาท x เลือกนายก อบจ.เพชรบุรี และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

 

 

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง