เตือนภัยพายุหลิ่นฟา 11-13 ต.ค. 63

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่อง “พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “หลิ่นฟา”บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง” ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ระบุว่า เมื่อเวลา 05.00 น. วันนี้ (11 ต.ค. 63) พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับ 3 (โซนร้อน) หลิ่นฟาแล้วบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีศูนย์กลางที่ละติจูด 14.5 องศาเหนือ ลองจิจูด 111.2 องศาตะวันออก มีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว ประมาณ 20 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และเคลื่อนผ่าน บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนาม จึงขอให้จังหวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่เสี่ยงเตรียมตัวรับมือด้วยครับ
 
 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง