เตือนภัยพายุ โนอึล

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เตือนภัย พายุ โนอึล กระทบไทยตั้งแต่วันที่ 18-20 กันยายน 2563 ให้ประชาชนเตรียมรับมือกับฝนตกหนัก
 
 
 
 
 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง