โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยกลางฝั่งซ้าย (ซอย ๓-ซอย ๔) หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง