ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อ ค.ส.ล. จากเหมืองสาธารณะบ้านนางทองสร้อย ถึง ถนนเพชรเกษม หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง