ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมถนน ค.ส.ล. จากห้วยยางข้างบ้านนางระเบียบถึงโรงเรียนบ้านนายางฝั่งตะวันออก หมู่ที่ ๓ ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!