ก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนางแตง หมู่ที่ ๒ ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง