ศูนย์การเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ เทศบาลเมืองชะอำ

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์การเรียนรู้การปศุสัตว์ (ด่านกักสัตว์เพชรบุรี)
เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในวันหยุด  เหมาะสำหรับพาครอบครัว    เด็ก ๆ  ให้โอกาสเข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ต่าง ๆ
โดยกิจกรรมเด่นของศูนย์ ได้แก่  การให้อาหารสัตว์  และป้อนนมสัตว์อย่างใกล้ชิด  ขี้ม้าชมทิวทัศน์  นั่งเรือถีบ  การปั่นจักรยาน
            สัตว์ที่น่าสนใจของศูนย์   อัลปาก้า   ไก่บราม่า  แพะแองโกล่า    แกะโฟร์ฮอร์น   ม้าแคระ   นกฟลามิงโก้   โค   กระบือ
แกะ   แพะ   อูฐ   ไก่   ห่านสายพันธุ์ต่าง ๆ            

            ที่ตั้ง  :   233  ถ.เพชรเกษม  ต.เขาใหญ่  อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี
            ติดต่อสอบถาม   :  032- 471098

GPS : 12.831740, 99.934614