ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัทล์ติกคอนกรีต สายแยกถนนเพชรเกษมหุบกะพงเข้าบ้านไร่บน (ก.ม.๔) หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง