ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณสามแยกบ้านนายป๊อดถึงบ้านนางหงส์ หมู่ที่ ๙ ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!