ประกวดราคาจ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเรียงหินยาแนว ลำห้วยหิน หมู่ที่ ๔ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง