ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยบ้านนางแตง หมู่ที่ ๒ ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง