ราคากลางงานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโรงเรียนชาวไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ราคากลางงานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายโรงเรียนชาวไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง