ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุพลชัย ถึงบ้านนางวาสนา หมู่ที่ 6 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุพลชัย ถึงบ้านนางวาสนา หมู่ที่ 6 ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง