สอบราคาปรับปรุงท่อเมนประปาภายในหมุ่บ้านหนองยาว หมู่ที่ ๗ และปรับปรุงขยายเขตประปา จากบ้านดิกกี้-บ้านนางลัยรถไถ หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

สอบราคาปรับปรุงท่อเมนประปาภายในหมุ่บ้านหนองยาว หมู่ที่ ๗ และปรับปรุงขยายเขตประปา จากบ้านดิกกี้-บ้านนางลัยรถไถ หมู่ที่ ๗ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง