ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ซอย ๒ ตะวันตก หมู่ที่ ๘ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง