จ้างก่อสร้างโครงการฝังท่อ ค.ส.ล.ซอยหลังปั๊มเชลล์แยกถนนลาดยาง หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนขุนห้วย ถึงหลังบ้านนายเวช หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง