สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายต้นไทรชายเขาถึงศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

สอบราคาจ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายต้นไทรชายเขาถึงศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี หมู่ที่ ๒ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง