ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตประปา หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตประปา หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง