สอบราคาจ้างขยายเขตประปาสายกลางหมู่บ้านถึงสายเตาอิฐ หมู่ที่ ๔ ต.ดอนขุนห้วย และขยายเขตประปา หมู่ที่ ๓-หมู่ที่ ๔ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

สอบราคาจ้างขยายเขตประปาสายกลางหมู่บ้านถึงสายเตาอิฐ หมู่ที่ ๔ ต.ดอนขุนห้วย และขยายเขตประปา หมู่ที่ ๓-หมู่ที่ ๔ ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง