ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตประปา ถนนหนองยาว-บายพาส (ฝั่งใต้) หมู่ที่ ๗ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

โครงการขยายเขตประปา ถนนหนองยาว-บายพาส (ฝั่งใต้) หมู่ที่ ๗ ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง