สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสะพาน หมู่ที่ 6 ถึงบ้านนางคำนึง หมู่ที่ 7 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสะพาน หมู่ที่ 6 ถึงบ้านนางคำนึง หมู่ที่ 7 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง